Tikslai

- ugdyti Lietuvos visuomenėje pagarbą ir meilę gamtai bei atsakomybę už jos išsaugojimą;
- rūpintis gamtiniu požiūriu vertingų teritorijų apsauga;
- tirti Lietuvos gyvūniją bei rūpintis jos išsaugojimu;