Uždaviniai

  1. organizuoti ir skatinti Klubo narių mokslinę, gamtosauginę ir propagandinę veiklą, gilinti jų žinias bei gerinti tiriamojo darbo įgūdžius, formuoti gyvūnų apsaugos bei naudojimo mokslinius pagrindus;
  2.  informuoti apie naujausius pasiekimus zoologijoje ir gyvūnų apsaugoje, Lietuvos zoologų darbus, Lietuvos gyvūnų apsaugos problemas bei jų sprendimą;
  3.  skatinti Klubo narių ryšius su kolegomis iš kitų Lietuvoje veikiančių gamtosauginių organizacijų ir kitų valstybių bei mokslinės informacijos mainus;
  4. bendradarbiauja su Lietuvos ir kitų valstybių gamtosauginėmis organizacijomis, įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, draugijomis, gali dalyvauti jų veikloje.